Szkolenie ALFA

Broń krótka

Szkolenie ALFA rozpoczyna cykl trzech szkoleń z obsługi i użycia broni krótkiej. Ma ono celu naukę sprawnego posługiwania się bronią palną krótką i praktycznego strzelania bojowego. Chcąc opanować sztukę praktycznego posługiwania się bronią musisz zacząć od podstaw.

Szkolenie trwa 4 godziny i dedykowane jest osobom, które chcą wejść w świat strzelań defensywnych. Na szkolenie zapraszamy osoby które do tej pory nie miały broni w ręku jak i osoby które rozpoczęły już swoją przygodę z bronią a chciałyby wprowadzić trochę dynamiki w strzelania statyczne. Będzie to dobra podstawa do wejścia w świat walki bronią.

Cena szkolenia: 290 zł. uczestnictwo + 235 zł. amunicja  (120 szt. płatne po szkoleniu)

Na czas szkolenia ALFA zapewniamy, nowoczesną strzelnicę krytą na wyłączność, opiekę instruktorską, broń (jeśli nie posiadasz własnej), taktyczne wyposażenie do broni, tarcze, ochronniki wzroku i słuchu. Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest certyfikat o jego ukończeniu. Grupa szkoleniowa liczy od 6 do 10 osób.

Program szkolenia ALFA:

 • zapoznanie z warunkami bezpieczeństwa na strzelnicy,

 • różne sposoby noszenia broni palnej krótkiej,

 • postawy strzeleckie wykorzystywane przy strzelaniach defensywnych,

 • techniki szybkiego dobycia broni,

 • nauka oddania celnego strzału,

 • awaryjna wymiana magazynka,

 • strzelania szybkie o zmieniającym się stopniu trudności.

Znajdź najbliższe szkolenie

Szkolenie BRAVO

Broń krótka

Kolejnym etapem na drodze doskonalenia umiejętności strzeleckich są strzelania dynamiczne połączone z elementami praktycznego strzelania bojowego z broni krótkiej. Szkolenie trwa 4 godziny a uczestnictwo w nim jest możliwe po ukończeniu szkolenia ALFA.

Na szkoleniu BRAVO wykorzystujemy umiejętności zdobyte na poprzednim etapie i rozszerzamy je o strzelania w pomieszczeniach (krawędzie budynków, korytarze), a także strzelania przez szybę samochodową podczas ewakuacji z pojazdu w czasie ostrzału.

Cena szkolenia: 349 zł. uczestnictwo + 290 zł. amunicja  (150 szt. płatne po szkoleniu)

Na czas szkolenia BRAVO zapewniamy, nowoczesną strzelnicę krytą na wyłączność, opiekę instruktorską, broń (jeśli nie posiadasz własnej), taktyczne wyposażenie do broni, tarcze, ochronniki wzroku i słuchu. Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest certyfikat o jego ukończeniu. Grupa szkoleniowa liczy od 6 do 10 osób.

Program szkolenia BRAVO:

 • strzelania do kilku celów z różnych postaw,

 • „taktyczna wymiana magazynka”,

 • strzelania z jednej ręki (prawa oraz lewa),

 • poruszanie się z bronią w warunkach zagrożenia,

 • strzelanie w ruchu,

 • strzelania dynamiczne o zmieniającym się stopniu trudności z wykorzystaniem osłon,

 • taktyczne strzelania do celów znajdujących się za szybą samochodową.

Znajdź najbliższe szkolenie

Szkolenie CHARLIE

Broń krótka

Trzecim etapem są strzelania z elementami taktyki przeznaczone dla wprawnych strzelców, którzy ukończyli poprzednie poziomy lub pomyślnie przeszli weryfikację posiadanych umiejętności.

Na tym poziomie strzelania wykonywane są przez zespoły strzeleckie 2 – 5 osobowe, które realizują określone zadania. Część strzelań wykonywana jest w kompletnych ciemnościach przy użyciu latarki. Kursanci będą uczestniczyli w szkoleniu, jakim poddawani są funkcjonariusze służb mundurowych w trakcie kursów podstawowych i specjalistycznych. Zajęcia trwają 4 godziny.

Cena szkolenia: 399 zł. uczestnictwo + 350 zł. amunicja  (180 szt. płatne po szkoleniu)

Na czas szkolenia CHARLIE zapewniamy, nowoczesną strzelnicę krytą na wyłączność, opiekę instruktorską, broń (jeśli nie posiadasz własnej), taktyczne wyposażenie do broni, tarcze, ochronniki wzroku i słuchu. Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest certyfikat o jego ukończeniu. Grupa szkoleniowa liczy od 6 do 8 osób.

Program szkolenia CHARLIE:

 • strzelania sytuacyjne z wykorzystaniem osłon,

 • strzelania w warunkach ograniczonej widoczności przy użyciu latarki w tym przez szyby samochodowe,

 • strzelania w warunkach stresu.

Znajdź najbliższe szkolenie

Szkolenie DELTA basic

Broń długa

Szkolenie DELTA basic rozpoczyna blok trzech szkoleń z użycia broni długiej. Ma ono na celu naukę sposobów noszenia broni długiej, postaw strzeleckich, technik obsługi broni i strzelania, wykorzystywania przyrządów celowniczych; mechanicznych standardowych, przeziernikowych a także wskaźników laserowych i celowników optoelektronicznych.

W trakcie szkolenia wykorzystywać będziemy zarówno karabinki szturmowe (kbk ak, kbk M-4, kbk GALIL SAR, kbk M-70 B1, kbk „HELL PUP” oraz pistolety maszynowe (UZI SMG, Heckler & Koch MP-5, PM wz. 63 RAK). Szkolenie przeznaczone są dla osób początkujących które chciałyby nauczyć się obsługi i posługiwania bronią długą. Szkolenie trwa 4 godziny.

Cena szkolenia: 599 zł. (w tym 240 szt. amunicji na osobę)

Na czas szkolenia DELTA basic zapewniamy, nowoczesną strzelnicę krytą na wyłączność, opiekę instruktorską, broń (jeśli nie posiadasz własnej), taktyczne wyposażenie do broni, tarcze, ochronniki wzroku i słuchu. Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest certyfikat o jego ukończeniu. Grupa szkoleniowa liczy od 6 do 8 osób.

Program szkolenia DELTA basic:

 • zapoznanie z warunkami bezpieczeństwa na strzelnicy,

 • techniki i sposoby zawieszenia broni „długiej”,

 • stosowane postawy strzeleckie (stojąc, klęcząc, leżąc),

 • strzelania o zmieniającym się stopniu trudności przy zastosowaniu różnych celowników (mechanicznych, optoelektronicznych),

 • wymiana magazynka w różnych postawach w tym za osłoną,

 • zasady przemieszczania się z bronią.

Znajdź najbliższe szkolenie

Szkolenie DELTA advanced

Broń długa

Szkolenie DELTA advanced to drugi poziom szkolenia z użycia broni długiej. Skierowane jest ono dla osób posiadających broń własną w postaci karabinków oraz osób które ukończyły szkolenia DELTA basic.

Na zajęciach skupimy się na dobrym opanowaniu konkretnej jednostki broni długiej w kalibrze 5,56×45 lub 7,62×39. Strzelać będziemy w różnych kierunkach do kilku celów. Przedstawimy zasady przemieszczania się z bronią zarówno w trakcie chodzenia jak i biegu. Szkolenie trwa 4 godziny i realizowane jest w okresie od kwietnia do września na strzelnicach otwartych w okolicach Warszawy.

Cena szkolenia: 699 zł. (w tym 120 szt. amunicji na osobę)

Na czas szkolenia DELTA advanced zapewniamy, strzelnicę odkrytą na wyłączność, opiekę instruktorską, broń (jeśli nie posiadasz własnej), taktyczne wyposażenie do broni, tarcze, ochronniki wzroku i słuchu. Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest certyfikat o jego ukończeniu. Grupa szkoleniowa liczy od 6 do 8 osób.

Program szkolenia DELTA advanced:

 • zmiany kierunków prowadzenia ognia,

 • przypomnienie technik i sposobów noszenia karabinków oraz przyjmowania postaw strzeleckich,

 • wymiana magazynków w postawach klęczącej, leżącej,

 • zasady przemieszczania się w terenie niezurbanizowanym pojedynczo oraz w zespołach,

 • strzelania dynamiczne z wykorzystaniem osłon,

 • strzelania w ruchu oraz po dobiegu,

Znajdź najbliższe szkolenie

Szkolenie DELTA combat

Broń długa

Szkolenie DELTA combat to najbardziej zaawansowany poziom szkolenia z użycia broni długiej. Skierowane jest ono do osób którzy uczestniczyli w dwóch poprzednich poziomach DELTA lub ich umiejętności obsługi broni długiej pozwalają na podjęcie wyzwania.

Omówimy zasady wykorzystania broni „głównej” (karabinka) oraz broni „zapasowej” (pistoletu) w trakcie prowadzenia kontaktu ogniowego zarówno w zespole wieloosobowym jak i indywidualnie. Opanujemy techniki zerwania kontaktu ogniowego w razie wejścia w zasadzkę również przy wykorzystaniu środków pozoracji pola walki (granaty hukowe, dymne). Szkolenie trwa 4 godziny i realizowane jest w okresie od kwietnia do września na strzelnicach otwartych w okolicach Warszawy.

Cena szkolenia: 699 zł. (w tym 120 szt. amunicji na osobę)

Na czas szkolenia DELTA advanced zapewniamy, strzelnicę odkrytą na wyłączność, opiekę instruktorską, broń (jeśli nie posiadasz własnej), taktyczne wyposażenie do broni, tarcze, ochronniki wzroku i słuchu. Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest certyfikat o jego ukończeniu. Grupa szkoleniowa liczy od 6 do 8 osób.

Program szkolenia DELTA combat:

 • omówienie zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy,

 • wykorzystanie broni głównej oraz broni zapasowej w trakcie prowadzenia kontaktu ogniowego zarówno w zespole wieloosobowym jak i indywidualnie,

 • techniki zerwania kontaktu ogniowego w razie wejścia w zasadzkę,

 • realizacja zadań szturmowych lub ewakuacyjnych z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki,

Znajdź najbliższe szkolenie

Szkolenie ECHO

Broń krótka noszona skrycie

Szkolenie ECHO dedykowane jest dla osób posiadających oraz myślących o wyrobieniu pozwolenia na broń.

Na szkoleniu przeanalizujemy aspekty prawne użycia broni palnej przez posiadaczy pozwolenia na broń sportową, kolekcjonerską, ochrony osobistej. Pokażemy różne sposoby noszenia broni krótkiej skrycie oraz szybkiego jej dobycia. Niektóre strzelania wykonywane będą w trakcie gdy nasze zmysły równowagi, widzenia będą upośledzone.

Cena szkolenia: 599 zł. (w tym 120 szt. amunicji na osobę)

Na czas szkolenia ECHO zapewniamy, nowoczesną strzelnicę krytą na wyłączność, opiekę instruktorską, broń (jeśli nie posiadasz własnej), taktyczne wyposażenie do broni, tarcze, ochronniki wzroku i słuchu. Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest certyfikat o jego ukończeniu. Grupa szkoleniowa liczy od 6 do 8 osób.

Program szkolenia ECHO:

 • podstawy prawne użycia broni palnej krótkiej dla posiadaczy pozwolenia na broń,

 • sposoby noszenia broni skrycie w okresie letnim (T-shirt, bluza), jesienno-zimowym (kurtka, marynarka),

 • strzelania szybkie oraz dynamiczne o zmieniającym się stopniu trudności z broni noszonej skrycie,

Znajdź najbliższe szkolenie

Sekcja Strzelań Bojowych

Sekcja Strzelań Bojowych to zajęcia podczas których doskonalimy umiejętności zdobyte na szkoleniach prowadzonych przez instruktorów GoodShot. W czasie treningów wykorzystujemy zarówno broń krótką jak i długą (pistolety, pistolety maszynowe, strzelby oraz karabinki). Każdy trening ma swój temat przewodni… strzelania z użyciem latarki, point shooting, strzelania szybkie, strzelania dynamiczne, strzelnica wirtualna itp. szczegóły w zakładce harmonogram.

Warunkiem uczestnictwa w Sekcji Strzelań Bojowych jest ukończenie przynajmniej podstawowego szkolenia z obsługi pistoletu – ALFA i podstawowego z obsługi karabinka – DELTA basic lub pozytywna weryfikacja posiadanych umiejętności przez instruktorów GoodShot. Zajęcia trwają 4 godziny i realizowane są na strzelnicy Warszawianka oraz strzelnicach odkrytych w okolicach Warszawy.

Cena szkolenia: 200 zł. uczestnictwo plus koszt amunicji dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej

Na czas zajęć Sekcji SB zapewniamy, strzelnicę krytą bądź odkrytą na wyłączność, opiekę instruktorską, broń (jeśli nie posiadasz własnej), taktyczne wyposażenie do broni, tarcze, ochronniki wzroku i słuchu. Grupa szkoleniowa liczy od 6 do 12 osób. Amunicja płatna według cennika strzelnicy warszawianka dla osób indywidualnych www.strzelnicawarszawianka.pl z 30 % rabatem.

Znajdź najbliższe szkolenie

Najnowsze foty z naszych zajęć

Zdjęcia z różnych szkoleń GoodShot, z naszych eventów strzeleckich i zawodów.